א | א | א

בל"ד דיסקונט

בל"ד דיסקונט- קופה מרכזית לפיצויים

אודות החברה
• חברת בי'ת למ'ד דל'ת בע"מ הינה קופה מרכזית לפיצויים (קופה מפעלית), המיועדת לכיסוי התחייבויות לעובדי בנק דיסקונט לישראל בע"מ בגין הפיצויים.
• חברת בי'ת למ'ד דל'ת בע"מ שהוקמה בשנת 1955, מנהלת בנאמנות את הקופה החברה בבעלות מלאה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ.
• לקופה אישור מס הכנסה לניהול קופה מרכזית לפיצויים (מס' אישור מס הכנסה של הקופה הוא 233).
• אין לקופה מסלולי השקעות, והיא קופה בנקאית לפיצויים.


•  כתובת החברה, רח' יהודה הלוי 23 ת"א, מיקוד: 65136.
טל': 03-5146580, 03-5145566, פקס: 03-5146332.
• לקבלת פרטים נוספים ניתן לשלוח פניות לכתובות:
irit.benshimon@discountbank.co.il

חברי הנהלה ונושאי משרה בבל"ד

• יגאל רונאי - יו"ר הדירקטוריון
• אירית בן שמעון - מנכ"ל הקופה
• עדיאל אמוראי - יו"ר חיצוני של ועדות ההשקעה
• יניב פור - חשב הקופה
• רפי ביכלר - מבקר פנים
• משרד רו"ח סומך חייקין - מבקר חיצוני של החברה
• עו"ד גלעד בכר - יועץ משפטי
• משרד עו"ד גלעד בכר בע"מ - מזכיר החברה